Plastični otvarači za flaše

Plastični otvarači za flaše

…su zapravo suvenirski otvarači za flaše a u isto vreme i foto magneti za frižider, sa nacionalnim motivima, motivima gradova, turističkih mesta…

Post Author: marek