Панорамски магнети за фрижидер

…су заправо фото магнети са понорамама градова.

Фото магнети за фрижидер, са разним мотивима: понорамe градова, туристичкe дестинацијe и природни пејзажи.

  • Димензија су 12×5 цм.

Post Author: marek