Пластични отварачи за флаше

Пластични отварачи за флаше

…су заправо сувенирски отварачи за флаше а у исто време и фото магнети за фрижидер, са националним мотивима, мотивима градова, туристичких места… Детаљније about Пластични отварачи за флаше