Флаше, бурићи и чутуре

Дрвени бурићи

Дрвени бурићи

су бурићи од дрвета запремина од 1, 2 и 3 литра.

Дрвене чутуре

Дрвене чутуре

су традиционалне посуде за чување најбољих ракија и вина, најчешче запремине од литар.

Флаше са бакротиском

Флаше са бакротиском

су стаклене флаше украшене бакротиском са мотивима разног воћа, верским и националним.

Пескарене флаше

Пескарене флаше

су ручно пескиране стаклене флаше са мотивима разног воћа, верским и националним.

Осликане флаше

Осликане флаше

су ручно осликане стаклене флаше са мотивима разног воћа, верским и националним.

Осликане флаше