Magneti za frižider sa značenjem imena

Magneti za frižider sa značenjem imena

… su foto magneti za frižider, sa značenjima vlastitih imena.

U stalnoj ponudi je 120 ženskih i 120 muških imena.

Imamo obezbeđene rotacione panoe za izlaganje magneta.

Post Author: marek