Medalje

su metalne pločice najčešće okruglog oblika. One su umetnički proizvod počasnog, memorijalnog ili jubilarnog karaktera.