Промотивни магнети за фрижидере

су специјала врста магнета за фрижидере намењена промоцији, са могућношћу израде било ког мотива.

Стандардна димензија магнета, који производимо, је 9цм са 5цм, уз могућност израде, по договору, у било ком другом формату.

Post Author: marek