Пластични отварачи за флаше

Пластични отварачи за флаше

…су заправо сувенирски отварачи за флаше а у исто време и фото магнети за фрижидер, са националним мотивима, мотивима градова, туристичких места… Детаљније about Пластични отварачи за флаше

Метални отварачи за флаше

Метални отварачи за флаше

…отварачи за флаше – метални магнети за фрижидер, са националним мотивима, мотивима градова, туристичких места…
Детаљније about Метални отварачи за флаше

Метални привесци за кључеве

Метални привесци за кључеве

…привесци за кључеве са националним мотивима, мотивима градова, туристичких места…
Детаљније about Метални привесци за кључеве